Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez

Tez merkezi olarak Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez çalışmalarında destek vermekteyiz. Biyoloji öğrencisiyim araştırma yapıyorum, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere hemen yardımcı olmaktayız. Örnek sorular, örnek konular, çıkmış sorular, soru örnekleri, proje örnekleri, ders notları, proje notları, ödev soruları, hakkında sitemizden yararlanabilirsiniz.

Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez çalışmalarında yardımcı olmaktayız. Biyoloji bölümü öğrencisiyim destek istiyorum diyorsanız hemen yardımcı olalım.

Bölümde verilen dersler

 • Biyomatematik
  Moleküler Biyolojiye Giriş
  Introduction to Molecular Biology Moleküler Biyolo. Giriş
  Mikroskopi ve Preparasyon Teknikleri
  Genel Biyoloji tez merkezi
  Genel Biyoloji Laboratuvarı
  Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez
  İngilizce
 • Sosyolojiye Giriş
  İleri İngilizce
  Genel Jeoloji
  Genel Kimya tez merkezi
  General Chemistry Genel Kimya
  Genel Kimya Laboratuvarı
  General Chemistry Laboratory Genel Kimya Laboratuvarı
  Türk Dili
  Türk Dili
  Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez
 • Women in Social and Economic Life Toplumsal ve Ekon. Yaş. K
  Almanca ALM
  Biyofizik tez merkezi
  Uygulamalı Biyoloji
  Applied Biology Uygulamalı Biyoloji
  Genel Biyoloji
  Genel Biyoloji Laboratuvarı
  Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez
  Biyoistatistik
  Organik Kimya tez merkezi
  Organic Chemistry Organik Kimya
  Tohumsuz Bitkiler
  Mikrobiyoloji
  Microbiology Mikrobiyoloji
  Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  Microbiology Laboratory Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı
  Bitki Morfolojisi
  Bitki Morfolojisi Laboratuvarı
  Sitoloji tez merkezi
  Sitoloji Laboratuvarı
  Omurgasız Hayvanlar
  Omurgasız Hayvanlar Laboratuvarı
  Moleküler Biyoloji
  Molecular Biology Moleküler Biyoloji
  Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
  Molecular Biology Laboratory Moleküler Biyoloji Laboratu.
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Mikrobiyoloji
  Microbiology Mikrobiyoloji
  Türkiye’de Siyaset ve Toplum
  Microbiology Laboratory Mikrobiyoloji Laboratu.
  Tohumlu Bitkiler
  Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı
  Omurgalı Hayvanlar
  Omurgalı Hayvanlar Laboratuvarı
  Arthropoda tez merkezi
  Arthropoda Laboratuvarı
  Genel Ekoloji
  Genel Ekoloji Laboratuvarı
 • Hayvan Fizyolojisi
  Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı
  Hidrobiyoloji
  Hidrobiyoloji Laboratuvarı
  Hücre Biyolojisi
  Biyokimya tez merkezi
  Biochemistry Biyokimya
  Biyokimya Laboratuvarı
  Biochemistry Laboratory Biyokimya Laboratuvarı
 • Bitki Fizyolojisi
  Plant Physiology Bitki Fizyolojisi
  Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı
  Plant Physiology Laboratory Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı
  Genetik
  Genetik Laboratuvarı
  Biyokimya
  Biochemistry Biyokimya
  Biyokimya Laboratuvarı
  Biochemistry Laboratory Biyokimya Laboratuvarı
 • Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez
  Gelişim Biyolojisi
  Bitki Coğrafyası
  Zoocoğrafya tez merkezi
  Biyolojik Uygulama
  Biology Project Biyolojik Uygulama
  Biyolojik Uygulama
  Moleküler Genetik
  Molecular Genetics Moleküler Genetik
 • Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez
  Evrim
  İnsan Biyolojisi
  Gelişim Biyolojisi
  Biology Project Biyolojik Uygulama
 • Biyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez
  Tıbbi Bitkiler
  Çevresel Etki Değerlendirmesi
  Adli Biyoloji
  Gıda Kaynaklı Patojen Mikroorganizmalar
  Histoloji tez merkezi
  Mikrobiyal Teknikler
  English for Specific Purposes Mesleki İngilizce
  Hücre Haberleşme Mekanizmaları
  Biyoçeşitlilik ve Türkiye Florası
  Palinoloji
  Sistematik Botanikte Teknikler
  Biyolojik Mücadele
  Ornitoloji
  Likenolojiye Giriş
  Bitki Ekolojisi
  Mikrobiyal Ekoloji
  Moleküler Biyolojide Teknikler
  Atıksu Mikrobiyolojisi
  İmmünoloji
  Biyolojide İstatistiksel Uygulamalar
  İnsan Gen Terapötikleri ve Rekombinant Üretimi
  Tıbbi Mikrobiyoloji
  Kanser Biyolojisi
  English for Specific Purposes Mesleki İngilizce
  Biyolojide Girişimcilik: Tasarım ve Geliştirme
  Enzimoloji tez merkezi
  Bitki Büyüme Fizyolojisi
  Toprak Bitki İlişkisi
  Plant Genetic Engineering Bitki Genetik Mühendisliği
  Hidrobotanik
  Biyolojik Antropoloji
  Adli Entomoloji
  Molecular Microbial Ecology Moleküler Mikrobiyal Ekoloji
  Biyofotografi
  Conservation Biology Koruma Biyolojisi
  Endokrinoloji
  Mikoloji
  Embriyoloji
  Akuakültür
  Genetik Toksikoloji
  Etnobotanik
  Hayvan Toksinleri
  Beslenme Biyokimyası
  Nutritional Biochemistry Beslenme Biyokimyası
  Tıbbi Parazitoloji tez merkezi
  Mikrobiyal Fizyoloji
  Gıda Mikrobiyolojisi
  Bitki Teşhis ve Herbaryum Yöntemleri
  Moleküler Biyoteknolojiye Giriş
  Aktinomisetler ve Aktinomiset Antibiyotikleri
  Moleküler Mikrobiyoloji Teknikleri
  Oksidatif Stres ve Antioksidanlar
  Beden Eğitimi
  Kültürel Etkinlikler
  Sanat Tarihi
  Türk İşaret Dili
  Türk Halk Müziği
  Türk Sanat Müziği
  Temel Bilgi Teknolojisi
  Topluma Hizmet Uygulamaları
  Molecular Biology of Development Moleküler Gelişim Biyolo.
  Çevre Biyolojisi
  Bitki Biyoteknolojisi