Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez

Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez çalışmalarında destek vermekteyiz. Eczacılık öğrencisiyim araştırma yapıyorum, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere hemen yardımcı olmaktayız. Örnek sorular, örnek konular, çıkmış sorular, soru örnekleri, proje örnekleri, ders notları, proje notları, ödev soruları, hakkında sitemizden yararlanabilirsiniz.
Eczacılık bölümü , Eczacılık , Eczacılık ödev, Eczacılık soru, Eczacılık proje, Eczacılık tez, Eczacılık ders notları, Eczacılık örnek sorular, Eczacılık örnek projeleri ,Eczacılık yüksek lisans dersleri, Eczacılık yüksek lisans programları

Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez çalışmalarında yardımcı olmaktayız. Eczacılık bölümü öğrencisiyim destek istiyorum diyorsanız hemen yardımcı olalım.

Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez

Temel Bilgi Teknolojisi
Tıbbi Biyoloji
Eczacılık Terminolojisi ve Eczacılığa Yönlendirme
Temel Laboratuvar Bilgisi
Eczacılık Tarihi
Fizik
Genel Kimya
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
Yabancı Dil Dersleri
Seçmeli Dersler
Anatomi
Fizyoloji
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Tıbbi Biyoloji
Genel Kimya
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
Türk Dili
Yabancı Dil Dersleri
Seçmeli Dersler
Moleküler Biyoloji
Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulamaları
Patoloji
Farmasötik Botanik
Farmasötik Mikrobiyoloji
Analitik Kimya
Organik Kimya
Biyokimya
Analitik Kimya Uygulamaları
Halk Sağlığı
Farmasötik Botanik Uygulamaları
Farmakoloji
Farmasötik Botanik
Eczacılıkta Bilişim Sistemleri
Organik Kimya
Biyokimya
Analitik Kimya
Analitik Kimya Uygulamaları
Biyokimya Uygulamaları
Mesleki Seçmeli Ders
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
Pharmacognosy Farmakognozi
Farmakognozi Uygulamaları
Farmasötik Teknoloji
Pharmaceutical Technology Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları
Pharmaceutical Technology Practicals Farma. Tek. Uygu.
Farmakoloji
Pharmacology Farmakoloji
Klinik Biyokimya
Farmasötik Kimya Uygulamaları
Tıbbi İlk Yardım
Mesleki Seçmeli Ders
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
Pharmacognosy Farmakognozi
Farmakognozi Uygulamaları
Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları
Pharmaceutical Technology Practicals Farma.Tekno. Uyg.
Farmakoloji
Pharmacology Farmakoloji
Farmasötik Biyoteknoloji
Farmasötik Kimya Uygulamaları
Kozmetoloji
Cosmetology Kozmetoloji
Mesleki Seçmeli Ders
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
Pharmacognosy Farmakognozi
Farmakognozi Uygulamaları
Farmasötik Teknoloji
Pharmaceutical Technology Farmasötik Teknoloji
Farmasötik Teknoloji Uygulamaları
Pharmaceutical Technology Practicals Farma.Tekno. Uyg.
Farmasötik Kimya Uygulamaları
Farmasötik Toksikoloji
Pharmaceutical Toxicology Farmasötik Toksikoloji
FarmakolojiV
PharmacologyV FarmakolojiV
Farmakoloji Uygulama
Farmasötik KimyaV
Eczacılık Mevzuatı
Farmasötik TeknolojiV
Pharmaceutical TechnologyV Farmasötik TeknolojiV
Farmasötik Teknoloji UygulamalarıV
Pharmaceutical Technology PracticalsV Farma. Tek. Uyg.V
Farmasötik Toksikoloji Uygulamaları
Farmasötik Kimya UygulamalarıV
Farmasötik Toksikoloji
Pharmaceutical Toxicology Farmasötik Toksikoloji
Klinik Eczacılık
Mesleki Seçmeli Dersler
Mezuniyet Projesi
Mezuniyet Projesi
Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez
Staj V
Uzmanlık Alanı
Uzmanlık Alanı
Fiziksel Farmasinin Temelleri
Radyofarmasötik Ürünler ve Kalite Kontroller
Farmakogenomi
İlaç Analizleri ve Ayırma Teknikleri
Bitkisel Preparatlar
Klinik Parazitoloji
Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi
Uçucu Yağlar
Tamamlayıcı Tedavide Bitkilerin Kullanımı
Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulama İlkeleri
Enstrümental Analiz Uygulamaları
Veteriner İlaçları Etkin Maddeleri
Beden Eğitimi
Kültürel Etkinlikler
Müziğin Tarihçesi
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu
Halkla İlişkiler
Türk Halk Müziği
Türk Sanat Müziği
Halk Dansları
Almanca Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez
Fransızca FRA FRA
İngilizce
Almanca ALM ALM
Fransızca FRA FRA
İngilizce
Topluma Hizmet Uygulamaları
Akademik İngilizce
Salon Dansları
Türk İşaret Dili
İlaçta Kalite Güvencesi
Eczacılar İçin Biyoistatistik
Hastane Eczacılığı
Eczacılık Deontolojisi ve Etik
Davranış Bilimi
Eczane İşletmeciliği
Biyokimyasal Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Temel Farmakokinetik
Yüzey Etkin Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları
İlaç Molekülü Geliştirme Prensipleri
Kiral Biyoanalizler
Farmakoekonomi
İlaç Metabolizmasının Kimyası
Yeni Formülasyon Geliştirmede Temel İşlem ve Hesaplamalar
Antisens Teknolojisinde İnovatif Yaklaşımlar
Toksikolojik Açıdan Risk Değerlendirmesi
Tezgahüstü OTC İlaçlar
Ters İlaç Reaksiyonları
Analitik Yöntem Geliştirme
İlaç Tarama Stratejileri
Aşılar ve Üretim Teknolojileri
Protein/Peptit Dozaj Şekli Tasarımı ve Kontrolü
Eczacılar İçin Pratik Semptomatoloji Bilgisi
Eczacılık Mühendisliği
Tıbbi Atık ve Çevre
Farmasötik Biyoteknolojide Modern Taşıyıcı Sistemler
Narkotik Bitkilerin Botanik Özellikleri
Farmakope Analizleri
İlaç Endüstrisinde Kullanılan Kromatografik Teknikler
Biyoelementlerin Analizleri
Bireye Özgü İlaç Kullanımı
Perinatal ve Pediyatrik Farmakoterapi
İlaçta Patent Ruhsatlandırma ve CE Belgesi
Geriatrik Farmakoterapi
Tıbbi Çaylar
İyatrojenik Hastalıklar
Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı
İnovatif Farmakoloji
Fitoterapi ve Fitoterapötikler
Pharmacology Farmakoloji
Pharmaceutical Technology Farmasötik Teknoloji
Etnobotanik
Nutrasötik Madde ve Ürünler
Farmasötik Önformülasyon
İlaç Kararlılığı
Besin Güvenliği
Organik Bileşikler ve İlaçların Kimyasal Adlandırılması
Kozmetik Bitkiler
Kanser Biyoloji ve Onkogenetik
Türkiye’nin Zehirli Bitkileri
Analitik Yöntem Validasyonu
Klinik Mikrobiyoloji
Herbal Drug Preparations Bitkisel Preparatlar
Doğal Antikanser Bileşikler
Türkiye’de İlaç Etkin Maddeleri Üretimi
Farmasötik Nanoteknoloji
Hormon Biyokimyası
İmmünoloji
Essential Oils Uçucu Yağlar
Nörofarmakoloji
Doğal Ürünlerde Risk Faktörleri
Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler
Onaylı Rekombinant Antikorlar
Aromaterapide Kullanılan Droglar
Plants usedn Complementary Medicine Tam.Teda. Bitki. Kul.
Besin Analizinde Kullanılan Analitik Yöntemler
İlaç Biyoyararlanımı
Drug Bioavailability İlaç Biyoyararlanımı
Farmasötik İşlem Validasyonu
Pharmaceutical Process Validation Farmasötik İşlem Validas.
Production and Application Principles of Pharmaceutical Biot
Farmakovijilans
Bireye Özgü Tedavide Nutrigenomik
Bulaşıcı Hastalıklar Bilgisi
Beslenme Mikrobiyolojisi
Bitkisel Kaynaklı Tatlandırıcılar
Polenler ve Sağlık

Eczacılık bölümü öğrencilerine ödev proje tez