İletişim

Tez merkezi olarak, İletişim öğrencilerine tez yazımı, tez düzenlemesi, tez araştırması yazmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yoktezmerkezi olarak kısa sürede destek vermekteyiz. İletişim bölümünde öğrenim gören lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yazdıkları tez ile ilgili taslak oluşturma, içindekiler kısmı , literatür taraması, literatür araştırması, intihal oranı düşürme, plagiarism e düşmeden kes kopyalama olmaksızın çalışmalar sunmaktayız.

Tez merkezi, İletişim öğrencilerine konu seçiminde destek vermekteyiz. Tez yazmaya başlamadan önce tez danışmanı hocası öğrencilerden tez konusu hazırlamaları, tez önerisi sunmalarını isterler. Bu noktada tez konusu seçmede lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Kısa sürede tez konusu ile ilgili desteğimizi vermekteyiz.

Tez yazan ekibimiz hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, bilgi birikimine sahip, donanımlı, aynı bölümden mezun olmuş yüksek lisans, master, doktora eğitimine devam eden akademik personelden oluşmaktadır. Plagiarism olmaksızın, kes kopyala yapmadan yapmış olduğumuz akademik çalışmaları tamamlamaktayız.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri, Adana ve Türkiye’nin diğer illerindeki öğrencilere destek verdiğimiz gibi , başka Kuzey Kıbrıs üniversiteleri olmak üzere Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve diğer ülkelerde öğrenim gören öğrencilere de akademik destek vermekteyiz. Türkçe ve ingilizce çalışma yapmakta, istediğiniz şablona göre ayarlayıp teslim etmekteyiz.

Tüm akademik çalışmalarınız zamanında teslim edilir, uygun hesaplı, kes kopyalama olmadan, gizlilik içinde yapılır.

Lisans iletişim tezi yazılır, lisans öğrencileri için tez yazımı, tez araştırması, tez taraması, tez ödevi hazırlama , intihal oranı düşürme çalışması yapmaktayız.

Yüksek lisans iletişim tezi yazılır, yüksek lisans öğrencilerinden tez yazdırmak, tez hazırlatmak, tez düzenlemesi yaptırmak, literatür taraması hazırlatmak, makale yazdırmak isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

Master iletişim tezi yazılır, master öğrencisiyim, tez yazdırmak, proje hazırlatmak, bitirme tezi yazdırmak, bitirme projesi hazırlatmak istiyorum diyen master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

İletişim ödevi yapılır, iletişim bölümünde öğrenim gören öğrencilere tüm derslerinde verilen ödevler hakkında yardımcı olmaktayız. Proje hazırlanır, kitap özeti hazırlanır, kitap özeti çıkarılır, makale incelemesi, makale ödevi yapılır.

Essay yazılır, essay ödevim var, essay ödevimi yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere essay hazırlamada yardımcı olmaktayız.

Bölümde verilen dersler

 • Anlambilim ve Görsel Çözümleme
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  Basic Photography (Temel Fotoğrafçılık)
  Bilgisayarlı Canlandırma
  Bireylerarası İletişim
  Communication Management (İletişim Yönetimi)
  Çocuk ve İletişim tez merkezi
  Çok Ortamlı İletişim
  Duygusal Zeka ve İletişim
  Economics (Ekonomi)
  Eğitim İletişimi
  Eğitsel İçerik Tasarımı
  Ekonomi tez merkezi
  Elektronik Grafik
  Felsefeye Giriş
  Genel İletişim Araştırmaları
  Girişimcilik Yönetimi
  Görsel Karakter Tasarımı
  Görsel Okuryazarlık
  Grafik Tasarımı tez merkezi
  International Communication (Uluslararası İletişim)
  Interpersonal Communication (Bireylerarası İletişim)
  İleri İngilizce I
  İleri İngilizce II
  İletişim Etiği
  İletişim Felsefesi
  İletişim Kuramları
  İletişim Tarihi
  İletişim Tasarımı tez merkezi
  İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Değişme
  İletişim ve İkna
  İletişim ve Yabancılaşma
  İletişimde Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları
  İletişime Giriş
  İngilizce I
  İngilizce II
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İstatistik
  İş Hukuku tez merkezi
  Kamusal Konuşma
  Kitle İletişimi
  Kültürel İletişim
  Mass Communication (Kitle İletişimi)
  Mobil İletişim Teknolojileri
  Öğretim Tasarımı
  Örgütsel İletişim
  Political Science (Siyaset Bilimi)
  Popüler Kültür ve İletişim
  Proje Geliştirme tez merkezi
  Proje Yönetimi
  Project Development (Proje Geliştirme)
  Project Management (Proje Yönetimi)
  Psikoloji
  Psychology (Psikoloji)
  Research Methods in Social Sciences (Sos.Bil.Ar.Yön.)
  Sanat Tarihi
  Seçmeli Dersler(1)
  Siber Edebiyat
  Siyaset Bilimi tez merkezi
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  Sosyal Kampanyalar
  Sosyal Medya Uygulamaları
  Sosyal Psikoloji
  Sosyoloji
  Sözlü Anlatım
  Sözsüz İletişim
  Stratejik Yönetim
  Temel Bilgi Teknolojisi
  Temel Fotoğrafçılık
  Topluma Hizmet Uygulamaları
  Türk Dili I
  Türk Dili II
  Uluslararası İletişim
  Web Programlama tez merkezi
  Web Tabanlı Öyküleme
  Web Tasarımı
  Web Temelli İletişim
  Yabancı Dil Dersleri(1)
  Yabancı Dil Dersleri(1)
  Yaratıcı Web Uygulamaları
  Yaratıcılık ve Sorun Çözme
  Yazılı Anlatım
  Yenilik Yönetimi
  Yetişkin Psikolojisi
  Yönetim Bilimi tez merkezi
  Yönetimde Yeni Eğilimler
  Akademik İngilizce I
  Akademik İngilizce II
  Akademik İngilizce III
  Akademik İngilizce IV
  Akademik İngilizce V
  Akademik İngilizce VI
  Algı Yönetimi tez merkezi

Ardahan tez hazırlamaArdahan tez hazırlama

Ardahan tez hazırlama merkezi olarak tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans,tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim, master, doktora eğitimi alan öğrencilere katkı sunmaktayız. Ardahan tez hazırlama olarak sadece Ardahan değil, tüm

Yok Tez MerkeziYok Tez Merkezi

Teziniz ile ilgili bilgi almak için bize mail atmanız yeterlidir Tez merkezi olarak lisans, yüksek lisans, master, tezli tezsiz tüm öğrencilere akademik konularda yardımcı olmaktayız. Uzun yıllar eğitim hizmetleri veren ekibimiz sizlere

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?