İstatistik

Tez merkezi olarak İstatistik öğrencilerine tez yazımı, tez düzenlemesi, tez araştırması yazmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yoktezmerkezi olarak kısa sürede destek vermekteyiz. İstatistik bölümünde öğrenim gören lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yazdıkları tez ile ilgili taslak oluşturma, içindekiler kısmı , literatür taraması, literatür araştırması, intihal oranı düşürme, plagiarism e düşmeden kes kopyalama olmaksızın çalışmalar sunmaktayız.

Tez merkezi İstatistik öğrencilerine konu seçiminde destek vermektedir. Tez yazmaya başlamadan önce tez danışmanı hocası öğrencilerden tez konusu hazırlamaları, tez önerisi sunmalarını isterler. Bu noktada tez konusu seçmede lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Kısa sürede tez konusu ile ilgili desteğimizi vermekteyiz. İstatistik ödevleriniz yapılır

Tez yazan ekibimiz hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, bilgi birikimine sahip, donanımlı, aynı bölümden mezun olmuş yüksek lisans, master, doktora eğitimine devam eden akademik personelden oluşmaktadır. Plagiarism olmaksızın, kes kopyala yapmadan yapmış olduğumuz akademik çalışmaları tamamlamaktayız. İstatistik ödevleriniz yapılır

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri, Adana ve Türkiye’nin diğer illerindeki öğrencilere destek verdiğimiz gibi , başka Kuzey Kıbrıs üniversiteleri olmak üzere Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve diğer ülkelerde öğrenim gören öğrencilere de akademik destek vermekteyiz. Türkçe ve ingilizce çalışma yapmakta, istediğiniz şablona göre ayarlayıp teslim etmekteyiz. İstatistik ödevleriniz yapılır

Tüm akademik çalışmalarınız zamanında teslim edilir, uygun hesaplı, kes kopyalama olmadan, gizlilik içinde yapılır.

Lisans İstatistik tezi yazılır, lisans öğrencileri için tez yazımı, tez araştırması, tez taraması, tez ödevi hazırlama , intihal oranı düşürme çalışması yapmaktayız. İstatistik ödevleriniz yapılır

Yüksek lisans İstatistik tezi yazılır, yüksek lisans öğrencilerinden tez yazdırmak, tez hazırlatmak, tez düzenlemesi yaptırmak, literatür taraması hazırlatmak, makale yazdırmak isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız. İstatistik ödevleriniz yapılır

Master İstatistik tezi yazılır, master öğrencisiyim, tez yazdırmak, proje hazırlatmak, bitirme tezi yazdırmak, bitirme projesi hazırlatmak istiyorum diyen master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

İstatistik ödevi yapılır, İstatistik bölümünde öğrenim gören öğrencilere tüm derslerinde verilen ödevler hakkında yardımcı olmaktayız. Proje hazırlanır, kitap özeti hazırlanır, kitap özeti çıkarılır, makale incelemesi, makale ödevi yapılır.

İstatistik hem mühendislik hem de sosyal bilimlerin konusu olduğu için gelen ödevlerin çoğu istatistik konusu  ile  ilgili gelir. İstatistik hem sosyal hem de sayısal bilgiler içerdiği için bilgi ve deneyim gerektiren bir derstir. İstatistik hocalarımızın çoğu alanında yüksek lisans yapmış uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu konuda içiniz rahat olsun. Eğer İstatistik ödevim var diyorsanız gönül rahatlığı içinde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon ya da mail yoluyla bize ulaşarak ödevinizi bize gönderin biz de ödevinizi güzel bir şekilde yaparak size ulaştıralım.

 

Üniversite öğrencileri için ödev tez makale essay rapor analiz – İstatistik Ödevim var

 • Probability
 • Regression and Model Building
  Sample Size and Statistical Power
  SPSS ödev yapılır
  Staff Resources
  Statistics Support
  t-tests and Comparing Means

  ABC Statistical Terminology

 • Analysis of Variance destek
  Approach to Statistical Problem Solving
  Chi-Squared Tests
  Community Project
  Correlation
  Facts and Formulae

  İstatistik Kategorisi Ödevleri

  İŞLETMELERDE VERİMLİLİK VE MOTİVASYON
  ÇOKLU DİSKRİMİNANT ANALİZİ
  NORMAL KIVAM TAYİNİ
  FİNANSAL PAZARLAR TEZ MERKEZİ
  CENSUS OF POPULATİON AND HOUSİNG
  BEYİN FIRTINASI (BRAİNSTORMİNG)
  MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
  TALEP TAHMİNİ
  AKAİKE BİLGİ KRİTERİ
  VARYANS ANALİZİ

  İSTATİSTİK

  FAKTÖR ANALİZİ
  FREKANS DAĞILIMI TEZ MERKEZİ
  EVREN VE ÖRNEKLEM
  KOBİLERE YÖNELİK FİNANSAL DESTEKLER VE YARDIMLAR
  MOD MEDYAN DEĞIŞKENLER
  NOKTA TAHMİNİ
  PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ
  STANDART PENETRASYON TESTİ (SPT) DÜZELTMELER
  PERFORMANS MODEL GRUPLARI
  AİM OF THE RESEARCH
  İSTATİSTİK TEZ MERKEZİ
  ANKET FORMU
  ÇOK BOYUTLU ARAŞTIRMA METODLARI
  İSTATİSTİĞİN TANIMI, AMACI VE UYGULAMA ALANLARI
  Üniversite öğrencileri için ödev tez makale essay rapor analiz – İstatistik Ödevim var

  İZMİR SANAYİİNDE ÇALIŞANLARIN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ANKETİ (İŞÇİ)
  DEĞERLENDİRME
  İSTATİSTİK SORULARI
  İSTATİSTİK VE OLASILIK
  KORUSU MARKA SUYUN TÜKETİLME NEDENİNİ ARAŞTIRMAYA DAYALI

  ARAŞTIRMA KONUSUNUN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERLE İNCELENMESİ
  İSTATİSTİK NEDİR?
  GELECEKTEKİ NÜFUS HESABI
  VERİLERİN ANALİZİ TEZ MERKEZİ
  KISMİ SINIRLAMALARIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ
  STANDART SAPMA
  SAYISAL LOTO’NUN İSTATİSTİKSEL SPESİFİKASYONU
  ANALİZ

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?