Sosyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez

Sosyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez çalışmalarında destek vermekteyiz. Sosyoloji öğrencisiyim araştırma yapıyorum, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere hemen yardımcı olmaktayız. Örnek sorular, örnek konular, çıkmış sorular, soru örnekleri, proje örnekleri, ders notları, proje notları, ödev soruları, hakkında sitemizden yararlanabilirsiniz.
Sosyoloji bölümü , Sosyoloji , Sosyoloji ödev, Sosyoloji soru, Sosyoloji ödevim var, ödev yaptırmak, proje yaptırmak, Sosyoloji proje, Sosyoloji tez, Sosyoloji ders notları, Sosyoloji örnek sorular, Sosyoloji örnek projeleri ,Sosyoloji yüksek lisans dersleri, Sosyoloji yüksek lisans programları

Sosyoloji bölümü öğrencilerine ödev proje tez çalışmalarında yardımcı olmaktayız. Sosyoloji bölümü öğrencisiyim destek istiyorum diyorsanız hemen yardımcı olalım.
Temel Bilgi Teknolojisi
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Bilimlerde Metod
Methods in Social Sciences Sosyal Bilimlerde Metod
Türk Dili
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Bilimlerde Metod
Methods in Social Sciences Sosyal Bilimlerde Metod
Türk Dili
İstatistik
Sosyoloji Tarihi
Toplumsal ve Ekonomik Yaşamda Kadın
Women in Social and Economic Life Toplumsal ve Ekon. Yaş. K
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

İstatistik
Sosyoloji Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Türk Sosyologları
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Kent Sosyolojisi
Siyaset Sosyolojisi
Sosyoloji Uygulamaları
Kitle İletişim Sosyolojisi
Sociology of Mass Communication Kitle İletişim Sosyolojisi
Sosyoloji Uygulamaları
Nüfus Sosyolojisi
Türkiye’de Siyaset ve Toplum
Türkiye’de Siyaset ve Toplum
Köy Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Turizm Sosyolojisi
Çokkültürlülük ve Toplum
Görsel Sosyoloji
Çevre Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi
Sinema ve Toplum
Vatandaşlık Sosyolojisi
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi
Hukuk Sosyolojisi
Şiddet, Toplum ve Siyaset
Beden Eğitimi
Sanat Tarihi
Yazılı Anlatım
Sosyal Psikoloji
Salon Dansları
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Sözlü Anlatım
Akademik İngilizceV
Psikolojiye Giriş
Culturaldentity a. Eu.ntegration Kül. Kim. ve Avr. Büt
Akademik İngilizce VI
Hukukun Temel Kavramları
Kültürel Etkinlikler
Siyaset Bilimi
İktisada Giriş
Mantık
Topluma Hizmet Uygulamaları
Gelişim Psikolojisi
Mantık
Gelişim Psikolojisi
Örgüt Psikolojisi
İktisada Giriş
Aile Sosyolojisi
Toplumsal Değişme Kuramları
Ekonomi Sosyolojisi
Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Toplumsal Tabakalaşma
Toplumsal Hareketler
Mekan Sosyolojisi
Din Sosyolojisi
Sociology of Religion Din Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi
Kültür Sosyolojisi
Günlük Yaşam Sosyolojisi
Sociology of Everyday Life Günlük Yaşam Sosyolojisi
Göç Sosyolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Şiddet, Toplum ve Siyaset
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Küçük Gruplar Sosyolojisi
İngilizce
İngilizce

WhatsApp chat