Sigortacılık

Tez merkezi olarak, sigortacılık öğrencilerine tez hazırlama, tez düzenlemesi, tez araştırması yazmaktayız. Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yok tez merkezi olarak kısa sürede destek vermekteyiz. Sigortacılık bölümünde öğrenim gören lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yazdıkları tez ile ilgili taslak oluşturma, Read More …

Destek vermek için yazıyı paylaşın lütfen