Tarih bölümü öğrencilerine ödev proje tez

Tarih tezi yazılır. Üniversitelerin tarih bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tarih tezi yazmaktayız. Tez hazırlama merkezi olarak tarih öğrencilerine destek olmaktayız.

Tarih tezi yazılır

Alt bölüm ve konu ayrımı yapmadan tüm öğrencilere yardımcı olmaktayız. Destek almak isteyen öğrencilere tez konusu, literatür tarama, kaynak bulma, tez düzenleme ve intihal düşürme için yardımcı olmaktayız .

Tarih ödevi yapılır

Ödev yaptırmak isteyen öğrencilere kısa sürede yardımcı olmaktayız. Bölümde verilen ödevleriniz zamanında hazırlanıp teslim edilir. Ödev konusu bulunur. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlamaktayız. Bize ödev konusu, kaç sayfa olacağını ve teslim tarihini bildirmeniz yeterlidir. Tarih proje ödevi yaptırmak isteyenler bize ulaşabilir.

Tarih yüksek lisans tezi hazırlanır

Yüksek lisans öğrencilerine tez yazımı için yardımcı olmaktayız. Konu belirlemeyen öğrencilere tez konusu veriyoruz. Literatür taraması yapamayan öğrencilere kaynak bulmaktayız. Yerli ve yabancı kaynakları sizin için tarıyoruz.

Tarih bölümü öğrencilerine tez merkezi olarak ödev proje tez çalışmalarında yardımcı olmaktayız. Tarih bölümü öğrencisiyim destek istiyorum diyorsanız hemen yardımcı olalım. Tarih tez ücretleri makalesini okuyabilirsiniz.

Bölümde verilen dersler

 • İlkçağ Tarihi I
 • Ancient History I İlkçağ Tarihi I
 • Osmanlıca I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil Dersleri
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Seçmeli Dersler
 • Ders Adı
 • Temel Bilgi Teknolojisi
 • İlkçağ Tarihi
 • Ancient History  İlkçağ Tarihi
 • Osmanlıca
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Türk Dili
 • Türk Dili
 • Yabancı Dil Dersleri
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Seçmeli Dersler
 • Tez merkezi
 • Bizans Tarihi
 • Selçuklu Tarihi
 • Roma Tarihi
 • Avrupa Tarihi Orta Çağ
 • Osmanlıca I
 • Yabancı Dil Dersleri
 • Seçmeli Dersler
 • Tez merkezi
 • Avrupa Tarihi Yeni Çağ
 • Osmanlı Tarihi 1300-1520
 • Osmanlıca IV
 • Seçmeli Dersler
 • Yabancı Dil Dersleri I
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Tez merkezi
 • Avrupa Tarihi  Yakın Çağ
 • Osmanlı Tarihi 1520-1730
 • Seçmeli Dersler
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Ders Adı
 • Osmanlı Tarihi 1730-1908
 • Osmanlılarda Millet Sistemi
 • Seçmeli Dersler
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Tez merkezi
 • Monografya I
 • Monografya
 • İttihat ve Terakki Partisi Dönemi Tarihi
 • Seçmeli Dersler
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Tez merkezi
 • T.C. Tarihi
 • T.C. Dış Politikası
 • Seçmeli Dersler
 • Mesleki Seçmeli Dersler
 • Tez merkezi
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Kültür Tarihi
 • Sosyolojiye Giriş I
 • Orta Asya Türk Tarihi I
 • Tarih İncelemeleri I
 • Sosyolojiye Giriş
 • Orta Asya Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Tarih İncelemeleri
 • İlk Çağ Mister İnançları
 • Frig Uygarlığı
 • Arapça I
 • Tarihi Coğrafya
 • Rusça I
 • Türkiye’de Demokrasi Kültürünün Doğuşu ve Gelişimi I
 • Arapça
 • Bizans Kurumları
 • Farsça
 • Rusça
 • Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri
 • Seyyahlar ve Seyahatnameler
 • Selçuklu Uygarlığı
 • Tarih İncelemeleri IV
 • Osmanlılarda Ayaklanmalar
 • Englısh Historical Text  İngilizce Tarih Metinleri
 • Türkiye’de Demokrasi Kültürünün Doğuşu ve Gelişimi
 • Milli Mücadele Tarihi
 • Antik Yunanca I
 • Atatürk Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
 • Osmanlı Tarih Metinleri I
 • Tarih İncelemeleri V
 • Osmanlılarda Mali Sistem
 • 18-20. yy. Osmanlı Ekonomisi
 • Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
 • Anadolu’da Moğollar
 • Antik Yunanca
 • Siyaset Bilimi
 • Osmanlı Tarih Metinleri
 • Osmanlılarda Basın
 • Tarih İncelemeleri VI
 • Osmanlı Sosyal Kurumları
 • Osmanlı Devleti Merkez ve Taşra Teşkilatında Reform
 • Haçlı Seferleri Tarihi
 • Osmanlı İmparatorluğunda Siyasal Akımlar
 • T.C. Dönemi Türk Ekonomisi
 • Tarih İncelemeleri V
 • . Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye I
 • Türkiye’de Siyasal Antlaşmalar ve Boğazlar Sorunu
 • Eskiden Yeniye:18-19. Yüzyıllarda Fikirler, Akımlar, İsimler
 • Çağdaş Yunanca’ya Giriş I
 • T.C. Eğitim Tarihi
 • Tarih İncelemeleri VI
 • T.C. Dönemi Kurumları
 • Çok Partili Dönem 1950-1980
 • . Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
 • Eskiden Yeniye:18-19.Yüzyıllarda Fikirler,Akımlar,İsimler
 • Çağdaş Yunanca’ya Giriş
 • Tez merkezi
 • Beden Eğitimi
 • Kültürel Etkinlikler
 • Sanat Tarihi
 • Türk Sanatı Tarihi I
 • Bilim Tarihi
 • Dinler Tarihi
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Türk Sanatı Tarihi
 • Türklerde Din
 • Türk İşaret Dili
 • Avrupa Birliği Siyasi Tarihi
 • Akademik İngilizce V
 • Akademik İngilizce VI

Yüksek Lisansta verilen tarih dersleri nelerdir

 • Tez merkezi
  OSMANLI TARİHİ
  OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ
  OSMANLI FİKİR HAREKETLERİ
  OSMANLI İKTİSAT TARİHİ
  ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI
  YAKINÇAĞ ASYA SİYASİ TARİHİ
  OSMANLI PALEOĞRAFYASI TARİHİ
  İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEV.TARİHİ
  ANADOLU TÜRK TARİHİ
  OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ T.
  TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
  TARİH METODOLOJİSİ
  YAKINÇAĞ ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ
  YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI
  OSMANLI ISLAHAT HAREKETLERİ
  TÜRK DEMOKRASİ TARİH
  TÜRK BASIN TARİHİ
  AVRUPA İKTİSAT TARİHİ
  TARİHİ BİBLİYOGRAFYA
  T.C. İKTİSAT TARİHİ
  OSMANLI TARİHİ METİNLERİ
  SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  TARİHİ COĞRAFYA
  CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH METİNLERİ
  TÜRK HUKUK TARİHİ
  AVRUPA SİYASİ TARİHİ