Tez hangi kısımlardan oluşur

Tez hangi kısımlardan oluşur, Tez hazırlamak isteyen üniversite öğrencilerinin en çok merak ettikleri konu tez nedir, tez nasıl yazılır ve tez hangi kısımlardan oluşur, bu yüzden tez hazırlama aşamasına gelen öğrencilere detaylı bilgi vermek için bu makaleyi yazıyoruz.

Tezi oluşturan bölümleri kısaca belirtmek gerekirse : Konu Seçme, Konu Sınırlandırma, Hipotez Kurma, Araştırma Metodunu Belirleme, Geçici Plan, Geçici Kaynak Oluşturma, Okuma- Not Alma, Tez Yazım Aşaması ve Tez Yazım Kılavuzuna göre düzenleme yapılması olarak sıralanabilir.

Konu Seçme : Tez yazma aşamasının en önemli kısmı konu seçimini yapmaktır. Birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisi konu seçiminin en zor kısmı olduğunu, konuyu seçtikten sonrasının kolay olduğunu dile getirmektedir. Konu seçiminde eleme metodunu kullanın.  Birçok konuyu alt alta yazın , zamanla yapmak istemediğiniz maddeleri eleyin . Kalan 5 konu için de , bu konu daha önce yazılmış mı, kaynakları var mı , kaynaklara ulaşım kolay mı , konu sizin ilgi alanınıza giriyor mu , bu konulara göre işleyeceğiniz konuyu belirleyebilirsiniz.

Konu Sınırlandırma : Konuyu seçtiniz ancak konuyu bu hali ile işleyemezsiniz. Bu yüzden konuyu sınırlandırmanız gerekir, konuyu sınırlandırıken dikkat edilmesi gereken nokta, sınırın iyi belirlenmesidir . sınırı geniş tutarsanız çok şeyden bahsedeceğiniz için konu anlaşılamayacaktır, yine dar tutulursa bu sefer de çok yüzeysel kalacaktır.

Hipotez Kurma : Tez yazacak öğrenci işleyeceği konu ile ilgili kuramsal hipotez kurması ve bu hipotezi açıklaması gerekir. kurulan hipotezde yapılan araştırmalara göre değişiklikler yapılabilir.

Araştırma Metodunu Belirleme : Tez yazacak öğrenci tezinde hangi araştırma metodlarından yararlanacağını belirlemesi gerekir, anket, gözlem , kütüphane araştırması ne kullanacaksa bunu araştırma metninde bildirmesi gerekir.

Geçici Plan oluşturma : Geçici plan adından da anlaşılacağı gibi zamanla değişiklik yapılabilecek tez yazımı için araştırma yapan öğrencinin nasıl bir çalışma yapmak istediğini ortaya koyan plandır. İlk yaptığı okumalara göre belirlenen bu plan, okumalar arttıkça değişiklik gösterebilir. Araştırma yapan öğrencinin yol haritası özelliğini gösterir.

Geçici Kaynak Oluşturma : Geçici plana uygun kaynak toplanması aşamasına geçilir. Burada dikkat etmeniz gereken birincil kaynakları yazmanızdır. Kitap, dergi, mecmua , gazete , seminer, kongre bildirileri işinize yarayacaktır.

Okuma- Not Alma : Geçici plan ve kaynak oluşturma aşamasından sonra yapılması gereken geçici plan ve geçici kaynakça doğrultusunda okuma yapılması ve ilgili yerlerin not alınması işlemidir. Seçici olmaya dikkat edin , konunuz ile ilgili tezinizde yararlı olabilecek kısımları not ediniz.

Tez Yazım Aşaması : Tez konunuz ile ilgili yaptığınız araştırmalar neticesinde hipotezinizi ortaya koyup yapılmış çalışmaları, genellemeleri yansıtmanız gerekecektir. İfade ederken net anlaşılabilir, ele aldığınız konuyu yeterince izah edebilmelisiniz okuyan kişinin aklında herhangi bir soru işareti kalmamalıdır.

Tez Yazım Kılavuzuna göre düzenleme : Tezi yazdıktan sonra tezinizi şekilsel olarak üniversitenizin tez yazım kılavuzuna göre uyarlamanız gerekecektir.

Şırnak tez hazırlamaŞırnak tez hazırlama

Şırnak tez hazırlama merkezi olarak tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans,tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim, master, doktora eğitimi alan öğrencilere katkı sunmaktayız. Şırnak tez hazırlama olarak sadece Şırnak değil, tüm

Kırklareli tez hazırlamaKırklareli tez hazırlama

Kırklareli tez hazırlama merkezi olarak tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans,tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim, master, doktora eğitimi alan öğrencilere katkı sunmaktayız. Kırklareli tez hazırlama olarak sadece Kırklareli değil, tüm

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?