Tiyatro tez proje konuları

Tiyatro tez proje konularını aşağıda liste olarak vermekteyiz. Tiyatro dersi alan öğrencilere lisans, yüksek lisans ve master düzeyinde ödev hazırlama, proje ve tez hazırlama konularında akademik destek vermekteyiz.

 • Tiyatro ve Drama Ders Konuları
  Tiyatro ve drama uygulamaları ilişkin ön bilgilerin yoklanması
  Tiyatronun gelişim süreci üzerinde durulması
  Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar
  Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar
  Canlandırma ve doğaçlama tekniklerinin anlatılması
  Öğrenci sunumları
  Öğrenci sunumları
  Ara sınav
  Genel tekrar
  Yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması
  Türkçe eğitiminde yaratıcı dramadan yararlanma yollarının tartışılması
  Oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi
  Drama uygulamaları
  Öğrenci Sunumları
  Yarıyıl Sonu Sınavı
 • Derse giriş, temel kaynakların tanıtılması
  Tiyatro ile ilgili temel kavram ve terimler
  Canlandırmanın önemi
  Tiyatroda kullanılan dil ve anlatım
  Dil ve vücut ilişkisi
  Sahneleme
  Sahneleme teknikleri
  Ara sınav
  Tiyatro metninin seçimi
  Tiyatro metninin seçimi
  Sahneleme tekniklerinin değerlendirilmesi
  Canlandırma teknikleri
  Canlandırma tekniklerinin değerlendirilmesi
  Genel tekrar
 • Rol Uygulamaları
  Mimik
  Diksiyon
  Vücut Eğitimi
  150 Monolog
  Antik Yunan Tiyatrosu
  Ortaçağ Tiyatrosu
  Roma Dönemi Tiyatrosu
  Sanatsal Akımlar
  Shakespeare Oyunculuğu
  Komedi Oyunculuğu
  Stanislawski Oyunculuğu
  Chev Tiyatrosu
  Absurt Tiyatro
  Epik Tiyatro
  Yoksul Tiyatro
  Tiyatro Sözlüğü

Sivas tez hazırlamaSivas tez hazırlama

Sivas tez hazırlama merkezi olarak tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans,tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim, master, doktora eğitimi alan öğrencilere katkı sunmaktayız. Sivas tez hazırlama merkezi olarak sadece Sivas değil,

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?